+31 (0) 512 33 44 44 dp@stertil.nl

Het Laadperron Inrichten

Modellen en afmetingen van vrachtwagens lopen zeer uiteen, dus het ligt voor de hand dat bij één en hetzelfde laadperron vrachtwagens van verschillende hoogte zullen docken. Sommige wagens voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld koelwagens, zijn alleen al vanwege de isolatievloer hoger dan andere vrachtwagens die op hetzelfde chassis zijn gebouwd.

Om de gemiddelde laadvloerhoogte te bepalen, moet worden uitgegaan van de laagste stand van een geladen vrachtwagen en de hoogste stand van een ongeladen vrachtwagen. Vrachtwagens met extreem hoge of lage laadvloeren kunnen echter bij deze berekening het best buiten beschouwing worden gehouden.

Download Brochure

Benodigde Hoogte Laadvloeren

Hoogte laadvloeren laadperron

De Brievenbus

Het is niet altijd mogelijk om een exacte inschatting te maken van het type vrachtwagens dat het laadperron zal gebruiken, maar voor de meeste distributiecentra zal de gebruikelijke perronhoogte van 1.250 mm een goede keuze zijn. 

Voor vrachtwagens met een hydraulische laadklep is een aparte ruimte nodig onder de Dock Leveller, de zogenoemde brievenbus. Om de Dock Leveller te kunnen gebruiken, schuift de laadklep onder de leveller in deze brievenbus.  Om te voorkomen dat er stof, vuil en andere onregelmatigheden in de opening komen, kunnen brievenbusafdichtingen worden gemonteerd die mee terugbuigen als de vrachtwagen achteruitrijdt.

Afstanden

afstand vrachtwagens laad locatie

De afstand tussen de geparkeerde vrachtwagens moet groot genoeg zijn, zodat de deuren gemakkelijk kunnen worden geopend. Een te kleine afstand kan ook problemen opleveren bij het insteken en uitrijden. De standaard hartafstand moet minimaal 3.700 mm zijn, maar beter nog is het om een breedte van 4.000 mm aan te houden, zodat ook brede vrachtwagens er met open deuren kunnen staan. Voor koel- en vrieswagens gelden andere waarden. Voor de meeste koel- en vrieswagens is een hartafstand nodig van 4.200-4.400 mm*. De aanbevolen ruimte tussen de vrachtwagen en wand van de laadkuil bedraagt 1.500 mm.

Het inpandig laadperron

Bij een inpandig laadperron staat de vrachtwagen tijdens het laden en lossen binnen of onder een overkapping. Het voordeel hiervan is een goede bescherming van goederen en medewerkers. Nadelen zijn echter de hoge constructiekosten, de beperkte ruimte en het vereiste ventilatiesysteem

Dock house - voorzetsluis

Voorzetsluis

 

Een laadsluis is een combinatie van een Dock Leveller en een Dock Shelter, en is bij uitstek geschikt voor situaties waarin het niet mogelijk is om de uitsparing voor een laadkuil te realiseren. Bijvoorbeeld als er al een betonnen laadperron is, waardoor het inzagen van de vloer buitengewoon kostbaar en omslachtig wordt. Een laadsluis die tegen een bestaande gevel wordt geplaatst, kan eventueel na een paar jaar gemakkelijk weer worden verwijderd. Het plaatsen van een laadsluis die geschikt is voor koel- en vriestransport, moet zorgvuldig worden overwogen. Om de extra geïsoleerde constructie te behouden, kan het beter zijn om de gehele unit voor laden en lossen buiten de gevel te situeren.

Een laadsluis kan worden gerealiseerd op een fundering van staal of beton. De bovenbouw bestaat uit thermisch verzinkte profielen, die worden afgewerkt met al dan niet geïsoleerd bekledingsmateriaal of panelen. De gekozen Shelter en Dock Leveller zijn bepalend voor de afmetingen van de laadsluis.

Het laadperron aan de gevel

laadperron inrichten

Bij deze oplossing wordt een vrachtwagen met de achterzijde tegen de gevel van het gebouw geplaatst. Bij het toepassen van Dock Shelters zal een goede afdichting tussen vrachtwagen en gevel tot stand komen.
De overheaddeur staat aan de voorkant op de Dock Leveller. Deze oplossing komt in de meeste gevallen voor. Soms moet extra aandacht worden geschonken aan die afdichting, bijvoorbeeld bij ruimtes met klimaatbeheersing.

De overheaddeur voor de dock leveller

overheaddeur voor de Dock Leveller

Doordat de leveller verder naar achteren is geplaatst en de deur in een op maat gemaakte uitsparing valt, kan de deur voorlangs sluiten. Wanneer een onbelemmerde toegang tot de brievenbus nodig is, kan de deur worden aangesloten op een tussenvloer.
Omdat hierdoor de afstand tussen de vrachtwagen en de leveller groter wordt, moet de leveller zijn voorzien van een telescopische lip. Deze traploos uitschuifbare lip zorgt voor een soepele overbrugging van de dikte van de gevel, de deur en de betonnen constructie.

Een laadperron in zaagtand-opstelling

laadperron zaagtand-opstelling

Wanneer de manoeuvreerruimte beperkt is, kunnen laadstations in zaagtand-opstelling uitkomst bieden. Hierdoor wordt, afhankelijk van de gekozen hoek, de draaicirkel aanmerkelijk verkleind.

De benodigde manoeuvreerruimte wordt groter, omdat de vrachtwagens al in de goede rijrichting staan opgesteld. Houdt er wel rekening mee dat door het zaagtandprincipe de hart op hart maat tussen de laadstations groter wordt en u dus minder laadstations per gevelzijde kunt inplannen.

Voertuigen met verschillende laadvloer hoogte?

Meer informatie?